Oberer Gasthof Grüna

Adresse:
Chemnitzer Straße 178, 09224 Chemnitz
Oberer Gasthof Grüna
Chemnitzer Straße 178
09224 Chemnitz